De sørger for at oppdragene vi påtar oss starter og avslutter til avtalt tid. De har eget proft utstyr, du trenger ikke å foreta deg noe. De gjør alt fra vindusvask, istappfjerning, takrennerens og fasadevask.