Fredriksborg er et investeringsselskap med base i Fredrikstad, med kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av bolig- og næringseiendom. Gjennom Fredriksborg Eiendom er selskapet et av Østfolds ledende eiendomsaktører, og kjøper, utvikler og forvalter eiendom i Østfold og søndre Akershus. Gjennom deres eierskap i Scala Retail Property er de med å utvikle og drifte sterke kjøpesentere i Sør-Norge, med fokus på nærhet, modernitet og daglig handel.