Ik Service ble startet som enkeltmannsforetak i 2002 av Tobias Holm, og ble pga stor arbeidsmengde og behov for ansettelser gjort om til NUF selskap i 2006. I september 2011 slo vi oss sammen med Elektriker’n Kjell Sæterøy AS, for å felles styrke vår posisjon i markedet. Ik Service er en avdeling hos Elektriker’n Kjell Sæterøy AS.