Omega Legal Rettshjelp er en fokusert rettshjelper som bistår både private og forretningsklienter med juridisk rådgivning og forhandlinger i saker innenfor flere sentrale rettsområder.

I motsetning til mange større advokatfirma tar Omega Legal Rettshjelp også saker som gjelder privatpersoners forhold, så som arbeidsrett, strafferett og arv. I mange av disse sakene vil det offentlige dekke hele eller deler av klientens utgifter.